Bảng Size Giày Nike - Adidas Chính Hãng

Bảng size giày Nike và giày Adidas

1. GIÀY NIKE

 

2. GIÀY ADIDAS

Lên đầu trang